Gökhan Akçapınar, PhD (Please click for the “English” version)

İş Deneyimi

 • 2018 – Devam ediyor: Doktora Sonrası Araştırmacı (PostDoc), Kyoto Üniversitesi, Japonya
 • 2016 – 2018: Müdür yardımcısı, H. Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • 2011 – 2012: Ziyaretçi Araştırmacı, Groningen Üniversitesi, Hollanda
 • 2007 – Devam ediyor: Araştırma Görevlisi, H. Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 2005 – 2007: Yazılım Uzmanı, R&DC İlaç Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Eğitimi

 • 2009 – 2014: Doktora, H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 2006 – 2009: Yüksek Lisans, H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 2001 – 2005: Lisans, H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Araştırma Alanları

 • Eğitsel Veri Madenciliği
 • Öğrenme Analitikleri
 • Kullanıcı Modelleme
 • Robotik Eğitimi
 • Programlama Eğitimi

Verdiği Dersler

 • BTO210 Algoritma
 • BTO213 Bilgisayar Donanımı
 • BTO216 Görsel Programlama
 • BTO218 Nesne Yönelimli Programlama
 • BTO316 Veritabanı Yönetim Sistemleri

Yayınlar

Makaleler

Yurtdışı Bildiriler

Yurtiçi Bildiriler

 • Akçapınar, G., & Altun, A(2017, Ekim). Başarısız Olma Riski Yüksek Öğrencilere Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Bir Erken Uyarı Modeli Geliştirilmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.
 • Akçapınar, G., & Bayazıt A(2017, Ekim). Öğrencilerin Video İzleme Örüntülerinin Zaman Serisi Grafikleri ile Analiz Edilmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.
 • Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2017, Mayıs). Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Video İzleme Davranışlarının Video Analitik Yöntemi ile İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
 • Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2017, Mayıs). Çevrimiçi Dersler için Video Analitik Aracının Tasarlanması ve Geliştirilmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
 • Akçapınar, G. ve Altun, A. (2013). Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitiği. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.
 • Akçapınar, G. ve Aşkar, P. (2010). Yazılıma Özel Log-Tabanlı Kullanılabilirlik Testi. Presented at the 10th International Educational Technology Conference (IETC), 26th-28th April, İstanbul, Turkey.
 • Akçapınar, G. ve Altun, A. (2009). Çevrimiçi Ortamlarda Kullanıcı Gezinim Davranışlarının Anlaşılabilmesi İçin Veri Toplama ve Analiz Aracı Geliştirilmesi. Presented at 3. International Computer And Instructional Technologies Symposium, October 7-9, Trabzon, Turkey.
 • Akçapınar, G., Altun, A. ve Aşkar, P. (2009). Web Sitesi Kullanılabilirlik Sorunlarının ve Ziyaretçi Gezinim Davranışlarının Belirlenmesinde Google Analitik Hizmetinin Kullanımı. Presented at 3. International Computer And Instructional Technologies Symposium, October 7-9, Trabzon, Turkey.
 • Akçapınar, G. ve Aşkar, P. (2009). Araştırma Grupları İçin Ortak Çalışma Alanı Olarak Viki Kullanımı. Presented at the 9th International Educational Technology Conference (IETC), 6th-8th May 2009, Istanbul, Turkey.

Kitap Bölümü

Poster

Doktora Tezi

Yüksek Lisans Tezi

 • Viki ortamında yapılan grup çalışmalarında yazar katkısının belirlenmesi için veritabanı analiz aracı ve değerlendirme yönteminin geliştirilmesi. Ankara, 2009. (Danışman: Prof. Dr. Petek Aşkar)

Panel

 • “Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri” isimli panelde konuşmacı, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye. (2017, Ekim)

Çalıştay

 • “Eğitsel Veri Madenciliği” çalıştayı, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye. (2017, Mayıs)
 • “Arduino Atölyesi”. 11. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 28 – 30 Nisan 2017.

Seminer

 • “Math Teachers’ Adventure of ICT Integration” isimli Erasmus+, KA2 projesi kapsamında Veri Madenciliği ve Veri Toplama Araçları başlıklı seminer verilmesi. Second Transnational Project Meeting, September, 7-9, 2016, Linz, Austria

Projeler

 • Araştırmacı, HUZEM Bünyesinde İçerik Geliştirme ve Derslerin Sunumunun İyileştirilmesi ve Katılımcı Memnuniyetinin Arttırılması (09/2017-09/2019) (Hacettepe Üniversitesi, Altyapı Projesi) (SAY-2017-14880)
 • Non-Key Expert, Technical Assistance for “Increasing the Adaptability of Tradesmen and Craftsmen” (EU HRDOP Framework) (07/2015 – 06/2017) (TRH3.2.ADAPTESK/P-01) http://adaptesk.org/
 • Araştırmacı, Searching for the Labours of Hercules (AB Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık) (01.09.2014 – 31.08.2017) (2014-1-TR01-KA201-012990) http://laboursofhercules.com/
 • Araştırmacı, E-öğrenme Ortamlarında Yönelim Belirleme Sürecindeki Değişkenlerin Bilişsel Psikoloji Temelinde İncelenmesi (2009-2011) (Hacettepe Üniversitesi, Altyapı Projesi) (1-08A704004)
 • Eğitimci, İşsiz Gençler İçin Yeni Bir İş Fırsatı “Kobi’ler İçin E-Ticaret ve Veri Güvenliği Becerileri Kazandırılmış Gençler Projesi (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Yenilik Transferi tarafından desteklenmiştir) (2008-2010)
 • Bursiyer, Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri İle Desteklenmiş Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Problem Çözme Üzerine Etkisi (TÜBİTAK) (108K185) (2008-2009)