Gökhan Akçapınar, PhD (Please click for the “English” version)

İş Deneyimi

 • 2016 – Devam ediyor: Müdür yardımcısı, H. Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • 2011 – 2012: Ziyaretçi Araştırmacı, University of Groningen, Center for Language and Cognition
 • 2007 – Devam ediyor: Araştırma Görevlisi, H. Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 2005 – 2007: Yazılım Uzmanı, R&DC İlaç Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Eğitimi

 • 2009 – 2014: Doktora, H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 2006 – 2009: Yüksek Lisans, H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 2001 – 2005: Lisans, H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Araştırma Alanları

 • Eğitsel Veri Madenciliği
 • Öğrenme Analitikleri
 • Öğrenci Modelleme
 • Programlama Öğretimi

Verdiği Dersler

 • BTO210 Algoritma
 • BTO213 Bilgisayar Donanımı
 • BTO216 Görsel Programlama
 • BTO218 Nesne Yönelimli Programlama
 • BTO316 Veritabanı Yönetim Sistemleri

Yayınlar

Makaleler

 • Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (in press). Investigating Video Viewing Behaviors of Students with Different Learning Approaches Using Video Analytics. The Turkish Online Journal of Distance Education.
 • Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2016). Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Farklı Öğrenci Profillerinin Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 46-64. doi:http://dx.doi.org/10.17943/etku.91440
 • Akçapınar, G. (2015). How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online assignments. Computers & Education, 87(0), 123-130. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.007
 • Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2015). Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment. Elementary Education Online, 14(3), 815-824. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.03160
 • Akçapınar, G., & Aşkar, P. (2014). İşbirlikli viki çalışmalarında öğrenci katkısının belirlenmesi için veriye dayalı bir değerlendirme modeli. Eğitim ve Bilim, 13(26), 219-238
 • Akcapinar, G., Altun, A., & Mentes, T. (2012). Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi. Egitim ve Bilim, 37(163), 143-156
 • Aşkar, P and Akçapınar, G. (2009). Öğrenme ve Değerlendirme Süreçlerinde Web 2.0, Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 4, 21-28
 • Akçapınar, G. Altun, A. and Aşkar , P. ( 2009) Tәlimi idarəetmə sistemləri (tis) və ali təhsildə tətbiqləri,  Təhsildə İKT elmi-metodiki jurnal,  ( 1) 82-89.

Yurtdışı Bildiriler

 • Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2017). The Effects of Different Task Types on Learners’ Video Viewing Behavior. Paper presented at the ISNITE 2017- International Symposium, New Issues on Teacher Education Symposium, Gdansk, Poland.
 • Özeke, V., & Akçapınar, G. (2016). Einstein’s Riddle as a Tool for Profiling Students. Paper presented at the 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), Mannheim, Germany.
 • Akçapınar, G. (2016). Predicting Students’ Approaches to Learning Based on Moodle Logs. Paper presented at the International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN16), Barcelona, Spain. doi: 10.21125/edulearn.2016.1473
 • Akçapınar, G. (2015). Profiling Students’ Approaches to Learning through Moodle Logs. Paper presented at the Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2015), Prague, Czech Republic.
 • Akçapınar, G., Altun, A., & Coşgun, E. (2014). Investigating Students’ Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering. Paper presented at the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014), 7–9 July Athens, Greece. doi: 10.1109/ICALT.2014.40
 • Akçapınar, G. ve Altun, A. (2014). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Veri Madenciliği Uygulama Süreçlerine Genel Bir Bakış. International Conference on New Trends in Educational Technology Conference, INTET 2104. Gazi Magusa, 14 – 15 Nisan.
 • Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2013). Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013), Prague, Czech Republic.
 • Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2011). Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression. Paper presented at the Proceedings of the 4th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2011), July 6-8, Eindhoven, Netherlands.
 • Akçapınar, G., & Altun, A. (2010). The Effect of Prior Knowledge on Learners’ Navigation Structure. Paper presented at the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Timisoara, Romania.
 • Akçapınar, G., & Aşkar, P. (2009). Measuring Author Contributions to the Mediawiki.Paper presented at the IADIS International Conference WWW/Internet 2009, Rome, Italy.
 • Akçapınar, G., Altun, A. ve Aşkar, P. (2008). Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) ve Yükseköğretimde Uygulamaları. Presented at Globalization in education and ICT International Conference, Baku, May 17-19, Azerbaijan.

Yurtiçi Bildiriler

 • Akçapınar, G., & Altun, A(2017, Ekim). Başarısız Olma Riski Yüksek Öğrencilere Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Bir Erken Uyarı Modeli Geliştirilmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.
 • Akçapınar, G., & Bayazıt A(2017, Ekim). Öğrencilerin Video İzleme Örüntülerinin Zaman Serisi Grafikleri ile Analiz Edilmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.
 • Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2017, Mayıs). Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Video İzleme Davranışlarının Video Analitik Yöntemi ile İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
 • Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2017, Mayıs). Çevrimiçi Dersler için Video Analitik Aracının Tasarlanması ve Geliştirilmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
 • Akçapınar, G. ve Altun, A. (2013). Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitiği. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.
 • Akçapınar, G. ve Aşkar, P. (2010). Yazılıma Özel Log-Tabanlı Kullanılabilirlik Testi. Presented at the 10th International Educational Technology Conference (IETC), 26th-28th April, İstanbul, Turkey.
 • Akçapınar, G. ve Altun, A. (2009). Çevrimiçi Ortamlarda Kullanıcı Gezinim Davranışlarının Anlaşılabilmesi İçin Veri Toplama ve Analiz Aracı Geliştirilmesi. Presented at 3. International Computer And Instructional Technologies Symposium, October 7-9, Trabzon, Turkey.
 • Akçapınar, G., Altun, A. ve Aşkar, P. (2009). Web Sitesi Kullanılabilirlik Sorunlarının ve Ziyaretçi Gezinim Davranışlarının Belirlenmesinde Google Analitik Hizmetinin Kullanımı. Presented at 3. International Computer And Instructional Technologies Symposium, October 7-9, Trabzon, Turkey.
 • Akçapınar, G. ve Aşkar, P. (2009). Araştırma Grupları İçin Ortak Çalışma Alanı Olarak Viki Kullanımı. Presented at the 9th International Educational Technology Conference (IETC), 6th-8th May 2009, Istanbul, Turkey.

Kitap Bölümü

 • Akçapınar, G. (2017). Integrating Learning Analytics into Teaching and Learning Processes. In Y. K. Usluel (Ed.), Various Aspects of ICT Integration in Education (pp. 313-330): Gazi Kitabevi.

Poster

 • Akçapınar, G. & Arkün Kocadere, S. (2016). Data Collecting Tool for an Erasmus+ Project. Poster presented at the Contemporary World Challenges for the European Citizen Conference, Cluj-Napoca, Romania.

Doktora Tezi

 • Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Etkileşim Verilerine Göre Öğrencilerin Akademik Performanslarının Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Modellenmesi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  Ankara. (Danışmanlar: Prof. Dr. Arif Altun, Prof. Dr. Petek Aşkar).

Yüksek Lisans Tezi

 • Viki ortamında yapılan grup çalışmalarında yazar katkısının belirlenmesi için veritabanı analiz aracı ve değerlendirme yönteminin geliştirilmesi. Ankara, 2009. (Danışman: Prof. Dr. Petek Aşkar)

Panel

 • “Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri” isimli panelde konuşmacı, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye. (2017, Ekim)

Çalıştay

 • “Eğitsel Veri Madenciliği” çalıştayı, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye. (2017, Mayıs)
 • “Arduino Atölyesi”. 11. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 28 – 30 Nisan 2017.

Seminer

 • “Math Teachers’ Adventure of ICT Integration” isimli Erasmus+, KA2 projesi kapsamında Veri Madenciliği ve Veri Toplama Araçları başlıklı seminer verilmesi. Second Transnational Project Meeting, September, 7-9, 2016, Linz, Austria

Projeler

 • Araştırmacı, HUZEM Bünyesinde İçerik Geliştirme ve Derslerin Sunumunun İyileştirilmesi ve Katılımcı Memnuniyetinin Arttırılması (09/2017-09/2019) (Hacettepe Üniversitesi, Altyapı Projesi) (SAY-2017-14880)
 • Non-Key Expert, Technical Assistance for “Increasing the Adaptability of Tradesmen and Craftsmen” (EU HRDOP Framework) (07/2015 – 06/2017) (TRH3.2.ADAPTESK/P-01) http://adaptesk.org/
 • Araştırmacı, Searching for the Labours of Hercules (AB Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık) (01.09.2014 – 31.08.2017) (2014-1-TR01-KA201-012990) http://laboursofhercules.com/
 • Araştırmacı, E-öğrenme Ortamlarında Yönelim Belirleme Sürecindeki Değişkenlerin Bilişsel Psikoloji Temelinde İncelenmesi (2009-2011) (Hacettepe Üniversitesi, Altyapı Projesi) (1-08A704004)
 • Eğitimci, İşsiz Gençler İçin Yeni Bir İş Fırsatı “Kobi’ler İçin E-Ticaret ve Veri Güvenliği Becerileri Kazandırılmış Gençler Projesi (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Yenilik Transferi tarafından desteklenmiştir) (2008-2010)
 • Bursiyer, Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri İle Desteklenmiş Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Problem Çözme Üzerine Etkisi (TÜBİTAK) (108K185) (2008-2009)